Plantskolan grundades 1915 av bröderna Elvin och Hilmer Cedergren, där Elvin stod för odlingen och Hilmer skötte det administriva.

I företagets begynnelse var det framför allt kaktusar och perenner som såldes och man hade redan från början inriktat sig på postorderförsäljning.

Allt eftersom utökades sortimentet med andra växter, såväl med krukväxter för inomhus bruk, som med trädgårdsväxter. Sakta men säkert utökades sortimentet med fruktbuskar och -träd, vintergröna blad- & barrväxter, lövfällande prydnadsbuskar och -träd, perenner, klätterväxter och sist men inte minst rosor.

Efter Hilmers bortgång 1961, togs driften över av hans son Lars. Det var också Lars, allmänt kallad ’Lasse’, som återinförde många av de gammaldags och till viss del bortglömda rosorna. Med dessa blev ’Lasse’ och Cedergrens Plantskola vida kända, inte bara inom landet utan också internationellt. Det är också i särklass den produkt som blivit störst i vårt sortiment.

Det stora klematissortimentet har införts av framför allt ’Lasses’ son Krister, som arbetat i företaget sedan 1981 och som tog över driften efter ’Lasses’ bortgång 1996. Detta sortiment har gjort plantskolan än mer känd, framför allt internationellt, då vi fått  klematisorder från både när och fjärran.

Av dessa båda, helt fantastiska och intressanta växtslag, har vi inte bara levererat till kunder inom europa, vi har även nått kunder så långt bort som till USA, inklusive Alaska, Canada och Japan. Postorderförsäljningen har vi nu dessvärre dragit ner på, så att den bara gäller för rosor och klematis.

Detta beror på olika omständigheter, bl.a. har vi alltid velat ha en produkt av hög kvalitet och storlek och med dagens portopriser blir ibland fraktkostnaderna oförsvarbart höga och det stora sortimentet gör också att det inte är helt lätt att kunna hålla fullt sortiment alltid, med risk att kunden blir besviken. Vi har gjort detta val för att vi ska bli så effektiva som möjligt med vår postorder.Vi kommer dock att periodvis presentera diverse specialerbjudanden på hemsidan. Så vänligen titta under knappen ERBJUDANDE.

För besökaren har vi fortfarande ett mycket stort sortiment av trädgårdsväxter - både vanliga och ovanliga - att erbjuda. På perennsidan är det framför allt utbudet av pioner som stadigt växer, av buskar och träd kan vi vanligtvis få fram det mesta med lite varsel. Detta tack vare de goda kontakter vi har upprättat med odlare både inom och utanför landets grändser. För rosor och klematis har vi  pålitliga kontraktodlare, men vi producerar också en del själv. Krukväxter odlar vi princip inte idag, men en eller annan  "godbit" dyker upp då och då, t.e.x. bladkaktus, för att nämna något.